Afrikaner vrouens “meer getrou” oor 300 jaar – studie

Afrikaner vrouens ‘meer getrou’ oor 300 jaar – studie
Pretoria – As jy ‘n Afrikaners is en gewonder het of een van jou voorvaders onwettige skakeling gebore was, kan jy verseker weet dat jou geslag waarskynlik ongeskonde is.

Nuwe navorsing in 23 algemene Afrikaanse vanne het bevind dat die voorkoms van “valse vaderskap” laer as 1% oor die laaste 30 jaar is, volgende ‘n verslag deur Radio Sonder Grendse (RSG).

Dit beteken dat Afrikaner vroue baie selde owerspel of die kinders gebore uit daardie daardie sake as hul mans sin.

Professor Jaco Greef En Christoff Erasmus van die Universiteit van Pretoria het hul bevindinge in Mei gepubliseer.

Hulle is bygestaan deur ‘n span van genealoë om  die lewende afstammelinge van die 23 families te vind en 199 vrywilligers het deelgeneem aan die studie.

De studie het na die Y chromosome gekyk, wat net mans het, want ‘n groo gedeelte van die T chromosome word nie met die moeder se DNA gemerng nie en word oorgedra vanaf vader na seun soos vanne.

Hulle het na 1 273 geboorte oor 300 jaar gekyk.

Van al die toetse wat gedoen is, het hulle net 11 gevalle gevind waar die Y chromosome nie by die spesifieke gene pas nie.

Greeff sê dat die “vrug” van onwettige verhoudinge maklik weggesteek kan word dank se voorbehoedmiddels.

Hy sê hul bevindings was verbasend laag, in vergelyking met ander data, veral uit Europa.

“Hoekom is vroue so getrou? Mense wonder of die eksplisiete verbod op egbreuk in die 10 gebooie die belangrikste dryfkrag agter se Afrikaner vroue trou kan wees,” skryf hulle in hul verslag op die bevindinge.
“Dit is moontlik dat mense nie so “horny” is soos ons sensasie-aangedrewe samelewing voorstel nie.”

“Alhoewel hierdie data getroude vroue se kuisheid bevestig, sê dit nie baie oor die manne sin nie. Ten minste toon die navorsing dat Afrikaners vertrou kan wees oor hul genealogiese erfenis.”

Vorige navorsing deur Greef toon egter een voorval van owerspel wat fundamentaal verander het hoe geslag van die land se Bothas gesien word.

In 1683, is Maria Kickers en Jan Cornelitz getroud in Kaapstad. Sy beweer haar man was steriel en het ‘n lang termyn verhouding met Frederik Botha, wat ‘n paar van haar kinders vader gehad het. Sy het ook ‘n verhouding met Ferdinandus Appel gehad.

Al haar kinders het onder die naam Botha gegaan, maar die navorsing het getoon dat ten minste 38 000 van die meer as 76 000 lewende Bothas eintlik afstammelinge van Appel was.

Hierdie “Bothas” wat afstammelinge van Apple is het eerste minister van die Unie van Suid-Afrika Louis Botha en apartheidsera eerste minister en later president PW Botha ingesluit.

Alleelfrekwensies van AVPR1A en MAOA in die Afrikaner-bevolking

Die Afrikaner bevolking is hoofsaaklik gestig deur Europese immigrante wat in Suid Afrika in 1652 gearriveer het. Egter, kan dit vroulike slawe vanuit Asië, Afrika en die plaaslike Khoi San wees wat soveel as 7% bygedra het tot die gene van die bevolking. Die variasie tussen twee tandem herhalings is gekwantifiseer om te sien of hierdie historiese stigter effek en/of vermenging opgespoor kon word. Die twee lokusse is gekies omdat hulle die promotors van gene of neurotransmitters is wat bekend is om gekorreleer te word met sosiale gedrag.

Spesifiek, het arginien arginienvasopressien reseptor 1A se (AVPR1A) RS3 lokus getoon dat ouderdom, seksuele aanvang en geluk ooreenstem in vaste verhoudings terwyl die tandem herhaling in die promotor van die monamine oxidase A (MAOA) gene ooreenstem met reaktiewe aggressie. Die Afrikaner bevolking het meer AVPR1A RS3 allel bevat as ander bevolkings,  wat ‘n potensiële geskiedenis van vermenging vertoon.  Selfs al het die Afrikaner bevolking die laagste aangetekende nie-vaderskap in die wêreld, het die bevolking geen verskil van die AVPR1A RS3 lokus in ander Europese bevolkings gehad nie, wat dui op ‘n nie-genetiese verduideliking, vermoedelik godsdiens, vir die lae nie-vaderskap koers.

Deur die bevolking allel-frekwensie spektrum te vergelyk ,is daar gevind dat ander studies die AVPR1A RSA allel verwar het en daar is idees gegee hoe om hierdie foute reg te maak in toekomstige studies. Terwyl MAOA allel frekwensies tussen rassegroepe verskil, is daar geen bewyse van vermenging in die Afrikaner bevolking.

Trouens, Afrikaners het 4 meer herhalende allee as ander bevolkings van Europese oorsprong, nie minder nie. Die 4 herhalende allee kon dalk gekies word tydens kolonialisme.

Bron: Suid Afrikaans Joernaal van Wetenskap