Winter hands and athlete’s foot

If you experience problems with winter hands and athlete’s foot, you have a couple of solutions: If it is ripe in the morning, you can walk barefoot in the frost and rub your hands on the grass where it is ripe. This helps for painful winter hands and athlete’s foot. Pour half a cup of …

Wintershande en Atleetsvoete

As jy probleme ondervind met wintershande en atleetsvoete, het jy ‘n paar oplossings: As dit wit geryp is in die oggend moet jy kaalvoet in die ryp gaan loop en ook jou hande op die gras vee waar dit geryp is. Dit help vir die pynlike wintershande en -voete. Gooi ‘n halwe koppie melk, die …

Warts

If you are struggling with warts on your body, the following may help: No. Remedy 1 Scratch the warts open and sprinkle fine table salt in it. 2 Make a piece of charcoal fine and mix it with fresh cream until it is creamy. Apply this to the wart 2 times per day. 3 Mix …

Vratjies

As jy sukkel met vratjies op jou lyf, kan die volgende jou dalk help: Nr. Wenke 1 Krap die vratjies stukkend en strooi fyn tafelsout daarin. 2 Maak ‘n stukkie houtskool fyn en meng dit met vars room tot dit pap is. Smeer dit aan die vratjie 2 maal per dag. 3 Meng ‘n bietjie …

Eczema

If you are struggling with eczema, the following tips may help: No. Remedy 1 Use ointment containing zinc. 2 Use 2 rooibos tea bags in your bathwater every day. 3 Use Vaseline to rub your face with. 4 Spread your body with acqueous cream, bath yourself with the cream and wash it off.