Griep en Verkoue

Griep is ‘n baie aansteeklike virus en is baie erger as ‘n gewone verkoue. baie van die simptome van griep is baie dieselfde as die van verkoue maar verkoues is nie virusse nie.

Daar is vier hoof groepe griep virusse, hulle word A, B, C en D genoem. Onder die Groepe A en B val ook die gewone jaarlikse griep.

Die Groep A virusse is baie meer aansteeklik en onder die A groep is daar verdere verdelings in H (Hemaglutinin) en N (Neuramidase) – byvoorbeeld H1N1. Party sub tipes is baie meer gevaarlik vir jong kinders en ou mense.

Die Groep B virusse het nie sub tipes nie, maar word verdeel na aanleiding van familie en hoof tipes.

Jong kinders en ouer mense moet liefs die jaarlikse virus inspuiting ontvang omdat dit hulle beskerm teen die ergste simptome van die jaarlikse virus.

Boererate met betrekking tot infeksies is ook elders op hierdie webwerf, maar die beste raad vir verkoue en griep is om te rus en goed te hidreer (Bly by die huis, drink meer vloeistof tesame met bed rus).

Gaan sien onmidellik jou mediese dokter as daar ernstige simptome soos sukkel om asem te haal, of pyn voorkom.

Sweet Oil

Sweet oil is another name for olive oil, although the term also can refer to a light vegetable oil. It has many uses, ranging from skin care to cooking. Several countries produce this oil, including Italy, Spain and the United States. The oil is used in place of other types of oil in cooking because of its health benefits, minus the high levels of cholesterol found in other oils. There are several grades of the oil, based on how it was extracted from the olives.

The different classifications of sweet oil helps to determine how it should be used in cooking. Extra virgin describes oil that was extracted from olives by pressing them once. It is the first oil the olives exude. Virgin olive oil is oil that comes from olives that have already been pressed at least once. The acidity of the different oil grades varies and affects the flavor, especially when eaten uncooked.

Home Use

There are many uses for sweet oil in cooking. The extra virgin variety is often eaten uncooked in salad dressings or drizzled over bread or cheeses. It can be a healthy alternative when used instead of corn oil and other oils that contain harmful types of cholesterol, although olive oil has too low of a smoking point to be used for serious deep frying. Olive oil also can be placed in a bottle with herbs such as rosemary and aged for a time to create an infused oil that has the taste of the herbs in addition to the sweet and fruity natural flavour of the oil.

Medicinal Usage

Medicinally, sweet oil has been used for a very long time as a treatment for problems with the ears. Swimmer’s ear, a condition characterized by water being trapped inside the ear canal, has been treated by placing a few drops of oil directly into the ear. It also can help to loosen wax in the ear and provides lubrication to the canal. In the past, the oil was used to treat cuts and other wounds to help prevent infection and promote healing.

For centuries, sweet oil has been used as a beauty product, especially for women. It can be used to moisturise the skin and is an ingredient in many modern cosmetic products. The oil also has been used as a treatment for dry hair by working it into the scalp, coating the hair in it and allowing it to stay in overnight.

Soetolie

Soetolie is ‘n ander naam vir olyfolie, hoewel die term kan ook verwys na ‘n ligte groente-olie. Dit het baie gebruike vanaf vel sorg tot kosmaak. Verskeie lande produseer die olie, waaronder Italië, Spanje en die Verenigde State van Amerika van die grootse produsente is. Die olie word gebruik in die plek van ander vorme van olie in die kombuis as gevolg van sy voordele vir gesondheid, insluitend ‘n gebrek aan skadelike cholesterol. Daar is verskeie grade van die olie, wat gebaseer is op hoe onttrek word uit die olywe.

Die verskillende klassifikasies van soet olie help om te definieer wat in die kombuis gebruik kan word moet hê. Ekstra suiwer beskryf olie wat uit olywe is ‘n uittreksel van hulle een keer te druk. Dit is die eerste olie wat die olywe afskei. Suiwer olyfolie is olie wat reeds ten minste een keer gedruk is. Die suur van die verskillende olie grade wissel en invloed op die smaak, veral as dit rou geëet word.

Kombuis Gebruik

Daar is baie gebruike vir soetolie in die kombuis. Die ekstra suiwer verskeidenheid word dikwels rou geëet in slaaisouse of bedruip oor brood of kaas. Dit kan ‘n gesonde alternatief wees wanneer dit gebruik word in plaas van koring- en ander olies wat skadelike tipes van cholesterol bevat, hoewel olyfolie se rokende punt is te laag om gebruik te word vir diepbraai soos om skyfies te maak. Olyfolie kan ook in ‘n bottel geplaas kan word met kruie soos roosmaryn en laat verouder vir ‘n tydjie om die smaak van die kruie met die soet en vrugtige natuurlike geur van die olie te meng.

Medisinale Gebruik

Medisinaal, is soet olie gebruik vir ‘n honderde jare as ‘n behandeling vir probleme met die ore. Swemmer se oor, ‘n toestand wat gekenmerk word deur water wat vasgevang is binne die oorkanaal, word behandel ‘n paar druppels olie direk in die oor te plaas. Dit kan ook help om was los te maak in die oor en smeer die kanaal. In die verlede is die olie gebruik om snye en ander wonde te behandel om infeksie te help voorkom en genesing te bevorder.

Vir eeue, was soetolie gebruik as ‘n skoonheidsproduk, veral vir vroue. Dit kan gebruik word om die vel te hidreer en dit is ‘n bestanddeel in baie moderne kosmetiese produkte. Die olie kan ook gebruik vir die behandeling van droë hare deur dit in die kopvel in te werk, die hare te bedek en dit oornag te los.

Afrikaner vrouens “meer getrou” oor 300 jaar – studie

Afrikaner vrouens ‘meer getrou’ oor 300 jaar – studie
Pretoria – As jy ‘n Afrikaners is en gewonder het of een van jou voorvaders onwettige skakeling gebore was, kan jy verseker weet dat jou geslag waarskynlik ongeskonde is.

Nuwe navorsing in 23 algemene Afrikaanse vanne het bevind dat die voorkoms van “valse vaderskap” laer as 1% oor die laaste 30 jaar is, volgende ‘n verslag deur Radio Sonder Grendse (RSG).

Dit beteken dat Afrikaner vroue baie selde owerspel of die kinders gebore uit daardie daardie sake as hul mans sin.

Professor Jaco Greef En Christoff Erasmus van die Universiteit van Pretoria het hul bevindinge in Mei gepubliseer.

Hulle is bygestaan deur ‘n span van genealoë om  die lewende afstammelinge van die 23 families te vind en 199 vrywilligers het deelgeneem aan die studie.

De studie het na die Y chromosome gekyk, wat net mans het, want ‘n groo gedeelte van die T chromosome word nie met die moeder se DNA gemerng nie en word oorgedra vanaf vader na seun soos vanne.

Hulle het na 1 273 geboorte oor 300 jaar gekyk.

Van al die toetse wat gedoen is, het hulle net 11 gevalle gevind waar die Y chromosome nie by die spesifieke gene pas nie.

Greeff sê dat die “vrug” van onwettige verhoudinge maklik weggesteek kan word dank se voorbehoedmiddels.

Hy sê hul bevindings was verbasend laag, in vergelyking met ander data, veral uit Europa.

“Hoekom is vroue so getrou? Mense wonder of die eksplisiete verbod op egbreuk in die 10 gebooie die belangrikste dryfkrag agter se Afrikaner vroue trou kan wees,” skryf hulle in hul verslag op die bevindinge.
“Dit is moontlik dat mense nie so “horny” is soos ons sensasie-aangedrewe samelewing voorstel nie.”

“Alhoewel hierdie data getroude vroue se kuisheid bevestig, sê dit nie baie oor die manne sin nie. Ten minste toon die navorsing dat Afrikaners vertrou kan wees oor hul genealogiese erfenis.”

Vorige navorsing deur Greef toon egter een voorval van owerspel wat fundamentaal verander het hoe geslag van die land se Bothas gesien word.

In 1683, is Maria Kickers en Jan Cornelitz getroud in Kaapstad. Sy beweer haar man was steriel en het ‘n lang termyn verhouding met Frederik Botha, wat ‘n paar van haar kinders vader gehad het. Sy het ook ‘n verhouding met Ferdinandus Appel gehad.

Al haar kinders het onder die naam Botha gegaan, maar die navorsing het getoon dat ten minste 38 000 van die meer as 76 000 lewende Bothas eintlik afstammelinge van Appel was.

Hierdie “Bothas” wat afstammelinge van Apple is het eerste minister van die Unie van Suid-Afrika Louis Botha en apartheidsera eerste minister en later president PW Botha ingesluit.

Alleelfrekwensies van AVPR1A en MAOA in die Afrikaner-bevolking

Die Afrikaner bevolking is hoofsaaklik gestig deur Europese immigrante wat in Suid Afrika in 1652 gearriveer het. Egter, kan dit vroulike slawe vanuit Asië, Afrika en die plaaslike Khoi San wees wat soveel as 7% bygedra het tot die gene van die bevolking. Die variasie tussen twee tandem herhalings is gekwantifiseer om te sien of hierdie historiese stigter effek en/of vermenging opgespoor kon word. Die twee lokusse is gekies omdat hulle die promotors van gene of neurotransmitters is wat bekend is om gekorreleer te word met sosiale gedrag.

Spesifiek, het arginien arginienvasopressien reseptor 1A se (AVPR1A) RS3 lokus getoon dat ouderdom, seksuele aanvang en geluk ooreenstem in vaste verhoudings terwyl die tandem herhaling in die promotor van die monamine oxidase A (MAOA) gene ooreenstem met reaktiewe aggressie. Die Afrikaner bevolking het meer AVPR1A RS3 allel bevat as ander bevolkings,  wat ‘n potensiële geskiedenis van vermenging vertoon.  Selfs al het die Afrikaner bevolking die laagste aangetekende nie-vaderskap in die wêreld, het die bevolking geen verskil van die AVPR1A RS3 lokus in ander Europese bevolkings gehad nie, wat dui op ‘n nie-genetiese verduideliking, vermoedelik godsdiens, vir die lae nie-vaderskap koers.

Deur die bevolking allel-frekwensie spektrum te vergelyk ,is daar gevind dat ander studies die AVPR1A RSA allel verwar het en daar is idees gegee hoe om hierdie foute reg te maak in toekomstige studies. Terwyl MAOA allel frekwensies tussen rassegroepe verskil, is daar geen bewyse van vermenging in die Afrikaner bevolking.

Trouens, Afrikaners het 4 meer herhalende allee as ander bevolkings van Europese oorsprong, nie minder nie. Die 4 herhalende allee kon dalk gekies word tydens kolonialisme.

Bron: Suid Afrikaans Joernaal van Wetenskap